Kapat

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Konu Anlatımı

Anasayfa
Tarih Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Konu Anlatımı
osmanlı devleti kuruluş dönemi

Bu yazımızda Osmanlı Devleti kuruluş dönemi konusunu ele alacağız. Osmanlı Devleti, 1299 yılında Ertuğrul Gazi tarafından kurulmuştur. Kurulmadan önce uzun yıllar boyu hüküm süren Türkiye Selçuklu Devleti Kösedağ Savaşı neticesinde yıkılmıştı. Bunun sonucunda da Anadolu’da pek çok Türk beylikleri varlık gösterdi. Osmanoğulları Beyliği de bu kurulan beyliklerden bir tanesiydi. Diğer Türk beyliklerinden çok daha farklı bir politika izleyerek kısa zamanda gelişim göstermiştir. Şimdi Osmanlı Devletinin kısa zamanda gelişmesinin nedenlerine göz atalım.

osmanlı devleti kuruluş dönemi

Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Gelişmesinin Nedenleri

 • Fetih yönünün Batı olması,
 • Bizans tekfurlarının merkezi otoriteyi tanımaması ve Bizans’ın zayıflaması
 • Osmanlı Beyliğinin diğer Anadolu beylikleriyle mücadele etmemesi
 • Yetenekli padişahların ülkenin başına gelmesi
 • Jeopolitik konumu
 • Balkanlarda herhangi bir siyasi birliğin bulunmaması
 • Avrupa’da Fransa ve İngiltere arasında Yüzyıl Savaşları’nın yaşanması
 • Gaza ve cihad politikasının izlenmesi
 • İstimalet Politikası

 İstimalet Politikası: Osmanlı’nın fethettiği yerlerde hoşgörülü ve adaletli bir yönetim anlayışı izlemesine istimalet politikası denmektedir.

Osmanlı Devleti kuruluş dönemi, 1299 yılında beyliğin kurulmasından 1453 yılında İstanbul’un fethedilmesine kadar süregelen dönemdir. Bu süre zarfında devlet hızlı bir şekilde teşkilatlanma çalışmalarını yürütmüş ve kısa süre içerisinde dünyada söz sahibi olmayı başarmıştır.

Osmanlı kuruluş döneminde saltanat usulü altı padişah tahta geçmiştir…

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahları

 • Osman Bey
 • Orhan Bey
 • Murat (Hüdavendigâr)
 • Beyazıt (Yıldırım)
 • Mehmet (Çelebi)
 • Murat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir